Μαθητικές δημιουργίες

12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινιου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Όχι πλαστικά στη θάλασσά μου

Όχι πλαστικά στη θάλασσά μου
SUBMITTED FROM:

12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινιου

10/θ Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου


School Principal

Χριστοδούλου Φώτιος

Contact with School


Description

Οι μαθητές εκφράστηκαν για την προστασία της θάλασσας από τα πλαστικά


Objective Action

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών για προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation