Μαθητικές δημιουργίες

12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινιου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού
SUBMITTED FROM:

12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινιου

10/θ Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου


School Principal

Χριστοδούλου Φώτιος

Contact with School


Description

Οι μαθητές εκφράστηκαν καλλιτεχνικά για τους τρόπους εξοικονόμησης νερού και της ρύπανσης του νερού και των υδάτινων οικοσυστημάτων , ποταμών , λιμνών κτλ


Objective Action

Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και προστασίας υδάτινων οικοσυστημάτων

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation