Μαθητικές δημιουργίες

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2/2

Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2/2
SUBMITTED FROM:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ


School Principal

ΟΛΓΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

Contact with School


Description

Το παραπάνω κολλάζ ολοκληρώθηκε την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων στις 2/2. Ο κύριος στόχος της συγκεκριμένης δράσης ήταν οι μαθητές να γίνουν φορείς μηνυμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος στην τοπική τους κοινωνία. Δευτερεύον στόχος ήταν να νιώσουν οι μαθητές υπεύθυνοι και ότι αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συνόλου που αγωνίζεται για έναν καλό σκοπό. Μέσα από αυτή τη δράση τα παιδιά γνώρισαν κυρίως την πανίδα που υπάρχει στη Λιμνοθάλασσα του Κουτάβου και τον Υδροβιότοπο Λιβαδίου και γνώρισαν τρόπους για την προστασία τους. 


Objective Action

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 2/2

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation