Καλές πρακτικές

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας Κέας


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Το παιδί σκέφτεται για το παιδί, τα υγιή παιδιά σκέφτονται τα άρρωστα παιδιά – Make a wish

Το παιδί σκέφτεται για το παιδί, τα υγιή παιδιά σκέφτονται τα  άρρωστα παιδιά – Make a wish
SUBMITTED FROM:

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας Κέας

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας Κέας


School Principal

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥ

Contact with School


Description

Προσφορά χρημάτων από τα παιδιά  της Γ΄και Β΄τάξης  για το Make a wish.


Results / ReactionsCOOPERATING ACADEMICS

ΜΑΡΙΟΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ

Objective Action


PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation