Μαθητικές δημιουργίες

18ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Το παιχνίδι της ανακύκλωσης

Το παιχνίδι της ανακύκλωσης
SUBMITTED FROM:

18ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

8/θεσιο δημοτικό σχολείο σε εργατική γειτονιά της πόλης του Βόλου


School Principal

Μάσσιου Διονυσία

Contact with School


Description

Συζητώντας με τα παιδιά για το τι πρέπει να προσέχουμε όταν κάνουμε ανακύκλωση, σκεφτήκαμε να αποτυπώσουμε τις σκέψεις μας και τις γνώσεις που αποκτήσαμε  σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι.  Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες , ζωγράφισαν τον βασικό πίνακα του παιχνιδιού, τον στόλισαν με επιμέρους ζωγραφιές που δείχνουν ένα περιβάλλον που έχει ευεργετηθεί από  την ανακύκλωση,έγραψαν τους κανόνες (πχ. Έπλυνες τα αλουμινόκουτα πριν τα πετάξεις στον μπλε κάδο.Προχώρησε δύο θέσεις  ή Έριξες σκουπίδια στον μπλε κάδο. Χάνεις τη σειρά σου, κλπ) κι έπαιξαν , εμπεδώνοντας  με διασκεδαστικό τρόπο γνώσεις και υπευθυνότητα.


Objective Action

Η αξιολόγηση γνώσεων που αποκτήσαμε και η ανάπτυξη υπεύθυνης στάσης σχετικά με την ανακύκλωση μέσα από τη διασκεδαστική αποτύπωση των κανόνων για το τι πρέπει να προσέχουμε κάνοντας ανακύκλωση

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation