Μαθητικές δημιουργίες

30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ
SUBMITTED FROM:

30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

-


School Principal

ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

Contact with School


Description

Οι μαθητές με τη δημιουργία του επιτραπέζιου ομαδικού παιχνιδιού "Παίζω και Μαθαίνω τους 17 Στόχους", καλλιεργώντας τον προφορικό τους λόγο με τη βοήθεια ανάγνωσης των εντολών από τη Νηπιαγωγό, συνεργάζονατι ομαδικά από κοινού μαθητές και εκπαιδευτικός, προκειμένου να ενδυναμώσουν την κατανόηση εννοιών και των 17 Παγκόσμιων στόχων αλλά και να δώσουν τις προσωπικές τους δεσμεύσεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.


Objective Action

17

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation