Σχέδια μαθήματος

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

«Παίζω, παίζεις , διαφέρω όσο διαφέρεις»

«Παίζω, παίζεις , διαφέρω όσο διαφέρεις»
SUBMITTED FROM:

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


School Principal

Καραπά Χριστίνα

Contact with School


Description

Ένα πρόγραμμα για τη διαφορετικότητα (φυλές, πρόσφυγες, ειδικές ανάγκες, κ.α.)Τα παιδιά ενεπλάκησαν σε πολλές δραστηριότητες , με σκοπό να αποδεχθούν ότι όσο διαφέρει ο άλλος από εμάς, τόσο διαφέρουμε κι εμείς από εκείνον.


Results / ReactionsCOOPERATING ACADEMICS

Σώνη Ευθυμία, Σκαρπάρη Ηρακλεία, Πατουκά Ελένη

Objective Action

Αποδοχή του ότι όσο διαφέρει ο άλλος από εμάς, τόσο διαφέρουμε κι εμείς από εκείνον.

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation