Μαθητικές δημιουργίες

8o Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Παραμύθι - Βίντεο για την κλιματική αλλαγή

Παραμύθι - Βίντεο για την κλιματική αλλαγή
SUBMITTED FROM:

8o Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Μήγγου Δημήτριος

Contact with School


Description

Objective Action


PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation