Μαθητικές δημιουργίες

3ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Παραμύθι για την Ανακύκλωση

Παραμύθι για την Ανακύκλωση
SUBMITTED FROM:

3ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής

3ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής


School Principal

Παναγιωτοπούλου Αφροδίτη

Contact with School


Description

Συγγραφή ιστορίας με θέμα την Πριγκίπισσα Ανακύκλωση


Objective Action

Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές για την ανακύκλωση

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global GoalsNo Connection with Global Goals found
Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation