Μαθητικές δημιουργίες

Anatolia High School


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Παραμύθια για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Παραμύθια για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
SUBMITTED FROM:

Anatolia High School

Μη Κερδοσκοπικό Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα


School Principal

Στέλιος Αξαρλής-Ρόη Σταμάτη

Contact with School


Description

Το τμήμα ασχολήθηκε με τα δικαιώματα των παιδιών. Μετά από σχετική έρευνα, ενημέρωση και συζητήσεις στην τάξη οι μαθητές αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα μικρό βιβλίο για παιδιά Δημοτικού. Μέσα από κείμενα σε απλή και κατανοητή γλώσσα και εμπλουτισμένα με εικόνες που φιλοτέχνησαν οι ίδιοι, οι μαθητές επιδιώκουν να ενημερώσουν τα μικρότερα παιδιά για τα δικαιώματά τους. Το βιβλίο με τη συλλογή παραμυθιών διαβάστηκε στα παιδιά της Β’ Δημοτικού του σχολείου μας.


Objective Action

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών.

PHOTOSConnection with Global GoalsNo Connection with Global Goals found
Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation