Μαθητικές δημιουργίες

30o Nηπιαγωγείο Ιωαννίνων


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Το παράπονο των ζώων

Το παράπονο των ζώων
SUBMITTED FROM:

30o Nηπιαγωγείο Ιωαννίνων


School Principal

Μαργαρίτα Καραμέτου

Contact with School


Description

Γνωριμία των παιδιών με τα ζώα στην Ελλάδα που απειλούνται με εξαφάνιση. Συνειδητοποίηση της ευθύνης που έχει ο κάθε άνθρωπος χωριστά για ό,τι συμβαίνει γύρω του , υιοθέτηση στάσης ενεργού πολίτη , αντίληψη της αποτελεσματικότητας της ομαδικής εργασίας για την επίτευξη ενος κοινού σκοπού μέσα από τη δημιουργία αφίσας που περιλαμβάνει πληροφορίες ,εικόνες, ενημέρωση και  μηνύματα  για την αύξηση της ενσυναίσθησης όσον αφορά τα ζωντανά πλάσματα που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.


Objective Action

Να κατανοήσουν τα νήπια πως η συμπεριφορά των ανθρώπων έχει επηρεάσει τη φύση και πως η εξαφάνιση των ζώων έχει επιπτώσεις στην τροφική αλυσίδα και τελικά στον άνθρωπο.Να υιοθετήσουν συμπεριφορές υπεύθυνου πολίτη και να επηρεάσουν και τον κοινωνικό περίγυρο προς αυτήν την κατεύθυνση.

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation