Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Παρουσίαση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Παρουσίαση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
SUBMITTED FROM:

Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου


School Principal

Ι. Κουρμπής

Contact with School


Description

Βίντεο παρουσίασης των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης από τις μαθήτριες:

Φλώρα Δημοβέλη

Μαρία Χριστίνα Αλεξίου

Ζωή Ζαχαρούλη


Objective Action

17
Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation