Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Ανθούσας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Πασχαλίτσες

Πασχαλίτσες
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Ανθούσας


School Principal

Βαρβάρα Μανδρώνη - Μίγγινα

Contact with School


Description

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη γεωργία και της πρωτοβουλίας «Bravo Schools» οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δ2 πραγματοποίησαν δράσεις για τις πασχαλίτσες, με στόχο την πληροφόρησή τους για το ρόλο που έχουν οι πασχαλίτσες στη γεωργία και τη γενικότερη ευαισθητοποίησή τους για τη ζωή στη στεριά. Συγκεκριμένα, τα παιδιά δημιούργησαν συλλογικά ένα ποίημα για τις πασχαλίτσες, κατασκεύασαν ομοιώματα από πέτρα και έκαναν σχετικό installation/εγκατάσταση στον προαύλιο χώρο του σχολείου, ενώ έκαναν και σχετικές ζωγραφιές. Οι δράσεις είναι μέσο προώθησης μέρους των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, κυρίως του στόχου 15, «Ζωή στη στεριά».


Objective Action

Η κατανόηση του ρόλου της πασχαλίτσας στη γεωργία.
Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation