Μαθητικές δημιουργίες

Αρσάκειο Γυμνάσιο Πάτρας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

«ΠΕΙΝΑΩ»

«ΠΕΙΝΑΩ»
SUBMITTED FROM:

Αρσάκειο Γυμνάσιο Πάτρας

Αρσάκειο Γυμνάσιο Πάτρας


School Principal

ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Contact with School


Description

ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ


Objective Action


PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation