Σχέδια μαθήματος

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησού Καστοριάς


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Πεπτικό Σύστημα

Πεπτικό Σύστημα
SUBMITTED FROM:

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησού Καστοριάς

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησού Καστοριάς


School Principal

ΠΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Contact with School


Description

Με βάση το πετικό σύστημα στη Φυσική, κάναμε ένα ομοίωμα ανθρώπου(ζωγραφιά) και τοποθετήσαμε πάνω του όλα τα όργανα.


Results / Reactions

Κατανόησαν το Πεπτικό Σύστημα COOPERATING ACADEMICS

Κωνσταντίνου Στεφανία- Ωραία

Objective Action

Βιωματική προσέγγιση του Πεπτικού Συστήματος

Initiative time

2 Διδακτικές ώρες

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation