Σχέδια μαθήματος

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Περιβαλλοντικά τοπικά άρθρα

Περιβαλλοντικά  τοπικά άρθρα
SUBMITTED FROM:

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου στεγάζεται στο Μέγαρο Ακαδημίας, στην πλατεία Ιωάννη Ζίγδη, στο κέντρο της πόλης του νησιού. Έχει 171 μαθητές ηλικίας 6-12 ετών, κατανεμημένα σε εννέα τμήματα, και 20 εκπαιδευτικούς ποικίλων ειδικοτήτων.


School Principal

Σταματία Μαντικού

Contact with School


Description

Οι μαθητές μέσω ατομικής αλλά και ομαδικής έρευνας κατάφεραν να προβληματιστούν και να εντοπίσουν τοπικά οικολογικά προβλήματα. Με αυτό τον τρόπο μαθαίνουν για το περιβάλλον. Υιοθετούν τον ρόλο του δημοσιογράφου  και αυτενεργούν. Αναλαμβάνουν δράση καθώς αντιλαμβάνονται την ηθική διάσταση των ζητημάτων. Μέσα από τον προσωπικό και ομαδικό προβληματισμό τους προτείνουν λύσεις και προωθούν μηνύματα οικολογικά και αειφορικά. Τέλος  θέτουν σε κυκλοφορία τις ιδέες και τις προσδοκίες τους  και γίνονται ενεργοί πολίτες.


Results / Reactions

Οι μαθητές μέσα από έρευνα και σχετικές αναζητήσεις ευαισθητοποιήθηκαν για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Δημιούργησαν τα δικά τους άρθρα τα οποία και με μεγάλη επιτυχία παρουσίασαν.Co-operations

ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΠΤΔΕ ΡΟΔΟΥ, Φοιτητές: ΣΤΟΥΠΠΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ


COOPERATING ACADEMICS

ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ & ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΄

SPREAD THE WORD METHODS

Objective Action

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών και της ευρύτερης κοινωνίας σε θέματα περιβάλλοντος μέσα από τον εντοπισμό περιβαλλοντικών ζητημάτων και ανάδειξη τους αρθρογραφώντας στην ιστοσελίδα του σχολείου μας και ανάδειξης τους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο .

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation