Καλές πρακτικές

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας Κέας


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Περιβαλλοντικές δράσεις

Περιβαλλοντικές δράσεις
SUBMITTED FROM:

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας Κέας

6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κορησσίας Κέας


School Principal

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥ

Contact with School


Description

  • Τα παιδιά στην ώρα της Μελέτης κατασκεύασαν ταΐστρες για τα πουλάκια και παρατήρησαν  μια    τεράστια φωλιά από κουρούνες.
  • Καθαρισμός παραλίας από όλο το σχολείο. Πραγματοποιήθηκε καθαρισμός της παραλίας της Κορησσίας σε συνεργασία με τον Δήμο και την Helmepa. Ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε πιο καθαρές παραλίες......


Results / ReactionsCo-operations

  • Δήμος
  • Helmepa

Objective Action

Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών & η προσφορά στην τοπική κοινωνία και το περιβάλλον

Target Audience

Μαθητές, Τοπική κοινωνία

PHOTOS 3Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation