Καλές πρακτικές

14o Nηπιαγωγείο Κομοτηνής


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
SUBMITTED FROM:

14o Nηπιαγωγείο Κομοτηνής


School Principal

ΧΡΥΣΗ ΝΤΟΓΚΑ

Contact with School


Description

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
 • ΝΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΝΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΌ
 • ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ                                  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΕΚΤΟΣ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 • ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΟ  ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ
 • ΝΑ ΤΟ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ
 • ΝΑ ΤΟ  ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ                                                                                                         

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ - ΕΝΤΟΣ   ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 • ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
 • ΝΑ ΤΟΝ ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΟΥΝ
 • ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΩΡΑΪΣΟΥΝ                                                                                                            ΕΥΡΥΤΕΡΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
 • ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΝΑ ΔΟΘΕΙ  ΠΑΡΟΧΗ  ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑ
 • ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΝΑ ΚΑΛΛΛΙΕΡΓΗΘΟΥΝ ΑΞΙΕΣ ,ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 • ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΝΕΑ  ΘΕΤΙΚΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΠΡΟΤΥΠΑ ü ΕΠΙΔΙΩΞΗ
 • ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
 • ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 • ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ  ΠΩΣ Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΩΝ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ, ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΑΜΦΟΤΕΡΑ                                    

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Η ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ -  ΦΥΣΙΚΟ)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ

Α΄ΦΑΣΗ

1ο ΜΕΡΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΩΝ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2ο ΜΕΡΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΔΑΣΟΝΟΜΙΑ, ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ, ΔΗΜΟΣ)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΑΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΠΙΑ

ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΔΕΝΔΡΥΛΙΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΠΙΑ

Β΄ΦΑΣΗ- ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ

ΠΟΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΠΙΑ (ΠΟΤΙΣΜΑ,ΣΚΑΛΙΣΜΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ (ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

Γ΄ΦΑΣΗ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Α)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ(ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ-ΒΑΦΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ)

Β)ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΠΙΑ

Γ)ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΙΧΩΝ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΠΙΑ)


Results / Reactions

Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. Ο ΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ.

ΤΑ ΝΗΠΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΝ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ . ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ.Co-operations

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΔΑΣΟΝΟΜΟΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΑ-ΔΑΣΟΠΟΝΟΥ)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

HELMEPA JUNIOR

12o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΜΑΘΗΤΕΣ)

ΓΟΝΕΙΣ ΝΗΠΙΩΝ


COOPERATING ACADEMICS

ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΤΣΑΚΛΗ, ΧΡΥΣΗ ΝΤΟΓΚΑ

SPREAD THE WORD METHODS

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

GROUP NHΠΙΑΓΩΓΩΝ (F.B)

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ(ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)

ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ RCHANELL


Objective Action

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Target Audience

ΜΑΘΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Initiative time

ΕΝΑΡΞΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Initiative Location

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ (Α΄ΚΑΙ Β΄ΦΑΣΗ) ΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 14ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (Γ΄ΦΑΣΗ)

SUPPORTED FILES

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation