Σχέδια μαθήματος

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
SUBMITTED FROM:

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Στόχος μας είναι η συμμετοχή σε καινοτόμα έργα, προσπαθούμε να συνεργαστούμε με φορείς της κοινότητας, ιδρύματα και άλλους οργανισμούς που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τη δημιουργικότητα. Παροτρύνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας να είναι αυτάρκεις, δημιουργικοί και να συνεργάζονται αρμονικά στην μαθησιακή διαδικασία. Προσπαθούμε να τους δώσουμε μια ολιστική εκπαίδευση σε τομείς όπως η επιστήμη, η τεχνολογία, οι γλώσσες, το περιβάλλον, η υγεία, ο εθελοντισμός και η ενεργός πολιτειότητα. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε μια συμπεριληπτική και βιώσιμη σχολική ζωή, με τη συνεργασία και τη φροντίδα για τους ανθρώπους και τη φύση, την εκπαίδευση του νου και του σώματος σε ισορροπία. Ενθαρρύνουμε επίσης τους μαθητές μας να εκφραστούν μέσω της τέχνης και του αθλητισμού. Συμμετέχουμε σε έργα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αειφορίας από το 2002. Κάθε χρόνο από τότε, υλοποιούμε τουλάχιστον 4-5 έργα με περιβαλλοντικό, κοινωνικό και ανθρωπιστικό περιεχόμενο. Στοχεύουμε στη συνολική ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών μας με διαθεματικά προγράμματα που περιλαμβάνουν 2 ή περισσότερους εκπαιδευτικούς και πολλούς μαθητές και μαθήτριες διαφορετικών τάξεων. Έχουμε επίσης κερδίσει πολλά πιστοποιητικά διάκρισης για πολλά από τα έργα μας ως εξής: Είμαστε ένα οικολογικό σχολείο από το 2013. Κερδίσαμε τρεις φορές το βραβείο πράσινης σημαίας, για τις δράσεις μας για την προστασία του περιβάλλοντος, από το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (FEE). Τα έργα μας αφορούσαν την ανακύκλωση, το νερό, την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή από το 2010. Υλοποιούμε έργα e-twinning από το 2013. Το 2017-19 υλοποιήσαμε το πρόγραμμα "Παίζοντας με τα πρωτόνια" σε συνεργασία με την παιδαγωγική ομάδα του CMS του CERN. Για την διετία 2020-22 υλοποιούμε το έργο ERASMUS "The primary school students become citizens of the globe" Σε όλα μας τα προγράμματα συμπεριλαμβάνουμε τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.


School Principal

Αφροδίτη Ντίνου

Contact with School


Description

Μαθησιακοί στόχοι

Κατάκτηση βασικών γνώσεων πάνω στα πιο συνηθισμένα αρωματικά φυτά.

Αξιοποίηση της εξ’ αποστάσεως εργασίας με χρήση ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων.

Γνωστικοί – θέλουμε τα παιδιά:

Να αναγνωρίζουν είδη της τοπικής χλωρίδας

Να γνωρίσουν τα αρωματικά φυτά και τις ιδιότητές τους.

Να γνωρίσουν την πόλη τους καλύτερα και να ανακαλύψουν διαδρομές με ευχάριστο φυσικό περιβάλλον.

Κοινωνικοσυναισθηματικοί - θέλουμε τα παιδιά:

Να εργαστούν ομαδικά, να επικοινωνήσουν  και να συνεργαστουν για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος.

Να έρθουν σε επαφή με συμμαθητές και κατοίκους της πόλης τους.

Να ευαισθητοποιηθουν σε ό,τι αφορά το περιβάλλον στην πόλη τους.

Να είναι δημιουργικά και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη για την επίλυση προβλημάτων

Ως προς τις ΤΠΕ - θέλουμε τα παιδιά:

Να εργαστούν εξ’ αποστάσεως με χρήση ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων.

Να γνωρίσουν και να εξασκηθούν στη χρήση συνεργατικών εγγράφων (κειμενογράφος, παρουσιάσεις)

Να αποκτήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης τεχνολογικών μέσων (κάμερα κινητού, φωτογραφική μηχανή, ηλεκτρονικός υπολογιστής).

Να γνωρίσει και να εξοικειωθεί με τη χρήση του lino it

Να εξοικειωθεί με τη χρήση του Google maps για τη δημιουργία χάρτη.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Αναρτήθηκε το απαραίτητο διδακτικό υλικό και οι οδηγίες (Φ.Ε.) στην ψηφιακή τάξη.

Δημιουργήθηκε on line συνεργατικό αρχείο ppt και ανατέθηκε στην κάθε ομάδα ένα ξεχωριστό.

Δημιουργήθηκε καμβάς στο linoit, με τίτλο Η ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ http://linoit.com/users/afroditintinou/

Δημιουργήθηκε κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων για την αξιολόγηση της διαδικασίας στην ψηφιακή τάξη.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Ομαδική εργασία δια ζώσης για τους μαθητές, που θα συναντηθούν για να κάνουν τη διαδρομή τους και να συλλέξουν το υλικό τους.

Εξ’ αποστάσεως ασύγχρονη εργασία με χρήση συνεργατικών εγγράφων στο περιβάλλον της ψηφιακής τάξης και στο linoit.

Παρουσιάσεις των ομάδων μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα WEBEX

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αναρτήθηκαν οι οδηγίες και το υποστηρικτικό υλικό στην ψηφιακή τάξη 

Τα παιδιά δημιούργησαν ομάδες εργασίας, 2-3 ατόμων, μεταξύ τους με κριτήριο  με ποιους θα μπορούσαν να συναντηθούν για το μονοπάτι. Ενημέρωσαν με e-mail την υπεύθυνη εκπαιδευτικό.

Δημιουργήθηκε ο καμβάς Η ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ στο linoit http://linoit.com/users/afroditintinou/

Έκαναν τη διαδρομή τους στην πόλη και φωτογράφισαν τα ζητούμενα. Ανέβασαν το υλικό με τις σχετικές πληροφορίες στον καμβά της δραστηριότητας. Αποτύπωσαν τον χάρτη της διαδρομής τους στο google maps.

Εργάστηκαν συνεργατικά on line για τη δημιουργία των παρουσιάσεών τους.


Results / Reactions

Η μέθοδος και ο τρόπος, που δομήθηκε και υλοποιήθηκε το σενάριο, προέκυψε μέσα από την εξέλιξη των παιδαγωγικών πρακτικών στην εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα παιδιά είχαν αποκτήσει εμπειρία με τη συμμετοχή τους στις πλατφόρμες και  κατάφεραν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην, διαβαθμισμένης δυσκολίας, εκπαιδευτική παρέμβαση. Αποκτήθηκαν νέες δεξιότητες που θα αξιοποιηθούν από την εκπαιδευτικό, αλλά και από τα παιδιά και για άλλα μαθήματα.

Οι αποκτηθείσες νέες γνώσεις θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε άλλες εργασίες και δραστηριότητες περιβαλλοντικού και όχι μόνο, περιεχομένου. Σε κάθε περίπτωση είναι γνώσεις καθημερινής ζωής.COOPERATING ACADEMICS

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΤΙΝΟΥ

Objective Action

11 - ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Initiative time

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation