Καλές πρακτικές

31ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Το περιβαλλοντικό μονοπάτι της γειτονιάς μου

Το περιβαλλοντικό μονοπάτι της γειτονιάς μου
SUBMITTED FROM:

31ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

31ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


School Principal

ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Contact with School


Description

Οι μαθητές περπάτησαν στη γειτονιά, συγκέντρωσαν πληροφορίες για παλιά κτίρια, συζήτησαν με τους κατοίκους, εντόπισαν προβλήματα , πρότειναν λύσεις και σχεδίασαν την πεζοδρόμηση ενός δρόμου.


Results / Reactions

1. Οι μαθητές έμαθαν την ιστορία του τόπου τους μέσα από τα κτίρια, τα αγάλματα, τα μνημεία της γειτονιάς τους. 2. Ανέδειξαν τα προβλήματα (κυκλοφοριακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά) που συνάντησαν και τα παρουσίασαν με σκοπό την βελτίωση ακόμη και την εξάλειψή τους .

 Co-operations

1. Γραφείο Περιβαλλοντικής εκπ/σης Αν. Θε/νίκης 2. Κ.Π.Ε. Κορδελιού 3. Δήμο Θεσ/νίκης (Κατέθεσαν την πρότασή τους)


COOPERATING ACADEMICS

ΚΑΡΑΤΣΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

SPREAD THE WORD METHODS

Παρουσίαση της δράσης σε όλους τους μαθητές του σχολείου και σε άλλα σχολεία μέσω διανομής φυλλαδίου και επιτόπιας ξενάγησης. Επίσης στον Δήμο Θεσ/νίκης στο πλαίσιο μαθητικών φεστιβάλ και ημερίδων.


Objective Action


Target Audience

Συμμετείχαν 25 μαθητές απ’ όλες τις τάξεις. Απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τη γειτονιά και βεβαίως στον Δήμο Θεσ/νίκης για να υλοποιήσει τις προτάσεις των μαθητών.

Initiative time

Όλο το σχολικό έτος 2017-2018

Initiative Location

Η δράση υλοποιήθηκε στην γειτονιά των μαθητών.

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation