Μαθητικές δημιουργίες

5ο Νηπιαγωγείο Πύργου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Το περιστέρι των 5 ηπείρων

Το  περιστέρι των 5 ηπείρων
SUBMITTED FROM:

5ο Νηπιαγωγείο Πύργου


School Principal

Σταθοπούλου Ελένη

Contact with School


Description

Στο παρόν project στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας, επιλέξαμε να επικεντρωθούμε με την ενασχόληση και την επεξεργασία του 16ου στόχου, από τους αναφερόμενους 17 παγκόσμιους στόχους, ο οποίος αφορά την ειρήνη στον κόσμο. 

  • Διαβάσαμε το βιβλίο της ειρήνης και συζητήσαμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη ειρήνης στη γη καθώς και το πώς είναι ο κόσμος όταν υπάρχει ειρήνη.
  • Στη συνέχεια φτιάξαμε μία αφίσα με το περιστέρι της ειρήνης το οποίο έχει βαφτεί με τα  χρώματα των 5 ηπείρων, όπως παρουσιάζονται στη σημαία με τους Ολυμπιακούς Κύκλους.
  • Έπειτα, σε καρδούλες γράψαμε και ζωγραφίσαμε τι είναι ειρήνη, όπως το διαβάσαμε  στο παραμύθι, και κολλήσαμε τις καρδιές με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν την λέξη ΕΙΡΗΝΗ
  • Τέλος, κάθε παιδί ζωγράφισε τα αγαθά που μας προσφέρει η ειρήνη και ύστερα συνθέσαμε ψηφιακά τις ζωγραφιές αυτές σε ένα όμορφο και διαφορετικό ουράνιο τόξο με τα αγαθά-οφέλη της ειρήνης. Να σημειωθεί ότι η δραστηριότητα αυτή έγινε μέσω των τηλεδιασκέψεων, λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολείων.

Objective Action

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την έννοια της ειρήνης, να προβληματιστούν για τις συνέπειες του πολέμου και να συνειδητοποιήσουν ότι η ειρήνη είναι ένα πολύτιμο αγαθό για την ανθρώπινη ύπαρξη.

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation