Καλές πρακτικές

12ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Το πιο μεγάλο ταξίδι μας το κάνουμε μέσα στην ψυχή μας (Ν. Καζαντζάκης)

Το πιο μεγάλο ταξίδι μας το κάνουμε μέσα στην ψυχή μας (Ν. Καζαντζάκης)
SUBMITTED FROM:

12ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


School Principal

Παπαγιαννάκη Ευγενία

Contact with School


Description

Με τα λόγια του μεγάλου κρητικού συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη «Το πιο μεγάλο ταξίδι μας το κάνουμε μέσα στην ψυχή μας» σχεδιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με έμφαση στις ανθρώπινες αξίες για Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπως αυτές ορίζονται από τον ΟΗΕ (2015). Η Κοινωνία και το Περιβάλλον αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες σχεδιασμού και ανάπτυξης του προγράμματος και κύρια έμφαση στη συνεργασία Φορέων (17ος στόχος). Συγκεκριμένα οι δράσεις που υλοποιήθηκαν αφορούσαν:

 

Περιβάλλον:

 • Eco Schools πρόγραμμα «Ποιότητα Ζωής και Υγιεινή»
 • Διοργάνωση Εβδομάδας Μείωσης Απορριμμάτων (συνεργασία με Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων, Βιωματικό Σχολείο, ΚΠΕ Βάμου)
 • Διαγωνισμός Βιωματικού Σχολείου «Η ζωή χωρίς σκουπίδια»
 • Επίσκεψη στο Μουσείο Ενέργειας

 

Κοινωνία:

Δράσεις Μαρτίου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού. Συγκεκριμένα:

 • Συμμετοχή με video clipστο στο διαγωνισμό της Γενικής Γραμματείας ισότητας Φύλων(ΓΓΙΦ) «Ζωγραφίζουμε με όλα τα χρώματα, παίζουμε με όλα τα παιχνίδια»
 • Συμμετοχή με κατασκευή φυλλαδίου στην καμπάνια της Action Aid Πλανήτης 2030
 • Συμμετοχή στην καμπάνια «Μίλα Τώρα» του Χαμόγελο του Παιδιού, ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό
 • Συμμετοχή στην καμπάνια της Unicef Για τα δικαιώματα του παιδιού.
 • Πολιτιστικό πρόγραμμα για τα κάστρα και Πρόγραμμα για τα τείχη (υλοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στα τείχη, πρόγραμμα «Το Μεγάλο Κάστρο», συνεργασία με γραφείο σχολικών δραστηριοτήτων Αθμιας Ν. Ηρακλείου)
 • Επισκέψεις καλλιεργητών, συγγενών, κλπ εντός του σχολείου (ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία)

 

Περιβάλλον και Κοινωνία:

 • Πρόγραμμα «Διατροφή, περιβάλλον και ποιότητα ζωής» (συνεργασία στο Δίκτυο του ΚΠΕ Ιεράπετρας «Διατροφή Περιβάλλον και Υγεία», Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Αθμιας Ν. Ηρακλείου, Eco Schools)
 • Πρόγραμμα WWF Hellas «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης» (ολοκλήρωση προγράμματος και ένταξη στου Πρωταθλητές διατροφής)
 • Επίσκεψη στο ΚΠΕ Αρχανών για το περιβόλι και τη Διατροφή

Results / Reactions

Το πρόγραμμα αυτό είχε μεγάλη απήχηση σε μαθητές και γονείς, οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν σημαντικά σε θέματα κοινωνίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητας και περιβάλλοντος. Οι γονείς έδειξαν εμπιστοσύνη ακόμη και σε «τολμηρές» δράσεις (όπως η συμμετοχή όλων των παιδιών στο διαγωνισμό της ΓΓΙΦ για την Ισότητα των Φύλων).Co-operations

Για την προώθηση του 17ου στόχου συνεργαστήκαμε με τους φορείς:

 • Eco Schools
 • Βιωματικό Σχολείο
 • WWF Hellas
 • Action Aid
 • Unicef
 • Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων
 • ΚΠΕ Βάμου
 • ΚΠΕ Ιεράπετρας
 • ΚΠΕ Αρχανών
 • Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Αθμιας Ν. Ηρακλείου

COOPERATING ACADEMICS

Βασιλάκη Ασπασία Παπαγιαννάκη Ευγενία Παπαδομιχελάκη Ευφροσύνη

SPREAD THE WORD METHODS

Μέσω της σελίδας του σχολείου στο Facebook


Objective Action

Ευαισθητοποίηση στους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Target Audience

Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, κοινότητα

Initiative time

Ετήσιο πρόγραμμα με επαναλαμβανόμενα στοιχεία

Initiative Location

Ο χώρος του σχολείου και οι επισκέψεις σε πεδία (Μουσεία, ΚΠΕ, κλπ.)

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation