Καλές πρακτικές

17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

΄΄Play Unified. Learn Unified΄΄Ζούμε μαζί-Παίζουμε μαζί΄΄

΄΄Play Unified. Learn Unified΄΄Ζούμε μαζί-Παίζουμε μαζί΄΄
SUBMITTED FROM:

17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

12/Θεσιο Δημοτικό Σχολείο με αριθμό φοιτώντων μαθητών 237. Στο σχολείο μας υλοποιούνται δράσεις με στόχο την βελτίωση της μάθησης των μαθητών, την διασύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία, την διάχυση των δράσεων και γενικότερα την συστημική προσέγγιση των περιβαλλόντων της σχολικής μονάδας.


School Principal

ΤΑΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Contact with School


Description

Το Πρόγραμμα UNIFY είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί τον αθλητισμό και τα προγράμματα εκπαίδευσης για να ενεργοποιήσει τους μαθητές να αναπτύξουν πυρήνες για την προώθηση αξιών όπως, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και της προάσπισης της αξιοπρέπειας των ατόμων με νοητική αναπηρία.

Υπέυθυνοι των special olympics επισκέφτηκαν το σχολείο μας και μας ενημέρωσαν για την φιλοσοφία και τους στόχους του οργανισμού. Επίσης μας ενημέρωσαν για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘’Play Unified Learn Unified’’

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι η κοινωνική ένταξη , η συνύπαρξη ατόμων με ή χωρίς αναπηρία καθώς και η ενημέρωση για σχετικά θέματα.

Οι μαθητές του σχολείου μας αλλά και του Ειδικού σχολείου μετά την ενημέρωση κατέβηκαν στο προαύλιο χώρο του σχολείου μας για να παίξουμε όλοι μαζί ένα καινούριο άθλημα το Bocce.

Μπορούμε παίζοντας να μάθουμε να είναι οι μαθητές, μέλη  μιας ομάδας που σέβονται την προσπάθεια όλων, που μπορούν να συνεργαστούν όσες διαφορές και να έχουν.

H άγνοια για κάθε καινούριο και διαφορετικό δημιουργεί φόβο και στασιμότητα.

Με την σωστή όμως ενημέρωση οι μαθητές υιοθετούν πιο υγιείς συμπεριφορές και γίνονται ενεργοί πολίτες σε μια κοινωνία τόσο διαφορετική αλλά και με τόσα κοινά γνωρίσματα για όλους μας.


Results / Reactions

Μέσα από το παιχνίδι οι μαθητές υιοθετούν συμπεριφορές που προάγουν την κατανόηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Όλοι είμαστε διαφορετικοί μα όλοι μαζί μέσα από το αθλητισμό μπορούμε να συνέργαστούμε.

Μπορούμε παίζοντας να μάθουμε να είναι οι μαθητές, μέλη  μιας ομάδας που σέβονται την προσπάθεια όλων, που μπορούν να συνεργαστούν όσες διαφορές και να έχουν.

H άγνοια για κάθε καινούριο και διαφορετικό δημιουργεί φόβο και στασιμότητα.

Με την σωστή όμως ενημέρωση οι μαθητές υιοθετούν πιο υγιείς συμπεριφορές και γίνονται ενεργοί πολίτες σε μια κοινωνία τόσο διαφορετική αλλά και με τόσα κοινά γνωρίσματα για όλους μας.Co-operations

Special olympics

1ο Ειδικό σχολείο Αγρινίου


COOPERATING ACADEMICS

Μποτίνη Γεωργία

SPREAD THE WORD METHODS

Objective Action

Συνύπαρξη των μαθητών του Γενικού και Εδικού Σχολείου στο ολυμπιακό άθλημα bocce(Μπότσε)

Target Audience

Μαθητές , εκπαιδευτικοί.

Initiative time

έξι διδακτικές ώρες. Θεωρητικό μέρος(4) και πρακτικό(2)

Initiative Location

17ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου.

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation