Μαθητικές δημιουργίες

8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ποδήλατο VS Αλλαγή του Κλίματος

Ποδήλατο VS  Αλλαγή του Κλίματος
SUBMITTED FROM:

8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς

8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς


School Principal

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ

Contact with School


Description

Η φωτογραφία  δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της Ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολείου με θέμα: «Κλικ! Προστατεύω το Κλίμα δημιουργώντας ψηφιακά».


Objective Action


PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation