Σχέδια μαθήματος

1ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Ποδηλατώ και παράγω ενέργεια

Ποδηλατώ και παράγω ενέργεια
SUBMITTED FROM:

1ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ

Επαγγελματικό Λύκειο


School Principal

Σαλής Αναστάσιος

Contact with School


Description

Το ποδήλατο είναι ένα αντικείμενο ιδιαίτερα αγαπητό σε όλους μας. Η χρήση του συμβάλλει σε ένα σημαντικό βαθμό στον περιορισμό αφενός των περιβαλλοντικών προβλημάτων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κατασπατάλησης των φυσικών πόρων και αφετέρου των δαπανών στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε.

Συνδυάσαμε αυτό το πολύ αγαπητό αντικείμενο με ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα όπου ποδηλατούμε και παράγουμε ενέργεια.

Οι μαθητές, με την καθοδήγηση και την συμπαράσταση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, συγκέντρωσαν  πληροφορίες σχετικά με το ποδήλατο (ιστορία, ποδήλατο και ενέργεια, κατηγορίες ποδηλάτων, ασφαλή χρήση ποδηλάτου, ποδήλατο και τέχνη, ποδήλατο στην πόλη)

Επέλεξαν τα κατάλληλα εξαρτήματα και κατασκεύασαν τα απαραίτητα κυκλώματα όπου κάναν το ποδήλατο να παράγει ενέργεια

Το έτοιμο πλέον ποδήλατο έχει  τοποθετηθεί στο χώρο του σχολείου μας


Results / Reactions

Οι μαθητές κατάφεραν να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα, αλληλεγγύη, συνεργατικότητα, με τελικό σκοπό την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

Ανέπτυξαν δεξιότητες σχετικά με την μελέτη, την ανάπτυξη και την κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για το θέμα των μετακινήσεων,  της ασφαλούς χρήσης του ποδηλάτου και τα οφέλη από τη χρήση του σε ατομικό, τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο

να υιοθετήσουν συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον σε σχέση με τις μετακινήσεις στην πόλη

να αναδειχθεί το θέμα της χρήσης ενέργειας στην καθημερινή ζωή κατά τις μετακινήσεις μας και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την υπερκατανάλωση και τη χρήση καυσίμων

να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίαςCo-operations

1ο Εργαστηριακό Κέντρο Δράμας


COOPERATING ACADEMICS

ΣΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΚΑΝΣΙΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΘΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ

Objective Action

Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενεργών πολιτών του αύριο, ικανών να αναζητούν και να επιδιώκουν λύσεις μέσα από τη δυναμική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

Initiative time

Σεπτέμβριος 2020 έως Ιανουάριος 2021

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation