Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Μακρυχωρίου Λάρισας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ποίημα με τίτλο: Πυρ, Σκουπίδι και Νερό στο περιβάλλον

Ποίημα με τίτλο: Πυρ, Σκουπίδι και Νερό στο περιβάλλον
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Μακρυχωρίου Λάρισας

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Δημήτρης Τζιώλης

Contact with School


Description

Objective Action

Γνωριμία με την ανακύκλωση

SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation