Μαθητικές δημιουργίες

Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ποίηση με θέμα το παιδί - πρόσφυγα

Ποίηση με θέμα το παιδί - πρόσφυγα
SUBMITTED FROM:

Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Πρότυπο Σχολείο


School Principal

Γιαλούρης Παρασκευάς

Contact with School


Description

Στα πλαίσια του μαθήματος της Ν.Ε. Λογοτεχνίας και στην ενότητα τη σχετική με την προσφυγιά δόθηκε στους μαθητές η δυνατότητα της δημιουργικής έκφρασης με τη σύνθεση ενός διηγήματος ή ενός ποιήματος σχετικού με το θέμα. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συνέθεσαν κείμενα με ιδιαίτερη ευασθησία. Από αυτά επιλέχθηκαν δύο ποιήματα (νανουρίσματα), ως πιο αντιπροσωπευτικά. 


Objective Action

Η προάσπιση της παγκόσμιας ειρήνης και των ανθρώπινων δικαιωμάτων

SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation