Μαθητικές δημιουργίες

ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ποίηση

Ποίηση
SUBMITTED FROM:

ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ


School Principal

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Contact with School


Description

Οι μαθητές εκφράστηκαν μέσα από την ποίηση προκειμένου να δείξουν πως το δικαίωμα στην καλή υγεία και την ευημερία πρέπει να το διεκδικούν όλοι οι άνθρωποι


Objective Action

3 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation