Σχέδια μαθήματος

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Ποιοι φίλοι...

Ποιοι φίλοι...
SUBMITTED FROM:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


School Principal

Γαβαλά Ειρήνη

Contact with School


Description

Στις 16/10/2019 οι μαθητές/ τριες της Α Γυμνασίου συμμετείχαν στο βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ποιοι φίλοι...", σχεδιασμένο από τη διεπιστημονική ομάδα του ΕΚΠΑ LearnINN. Δόθηκε έτσι η ευκαιρία να εκφράσουν τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους για το νέο σχολικό τους περιβάλλον και να δημιουργήσουν θετικά συναισθήματα για τη συμβολή τους σε ένα υγιές πλαίσιο συνεργασίας και αυτοβελτίωσης.


Results / Reactions

- Η βιωματική εμπειρία, η ενσυναίσθηση

- Η έκφραση της σκέψης και του συναισθήματος

- Ο γόνιμος και δημιουργικός διάλογος 

- Η δημιουργία θετικών συναισθημάτων για το νέο σχολικό περιβάλλονCOOPERATING ACADEMICS

Σουρίδη Παναγιώτα

SPREAD THE WORD METHODS

Σχολική ιστοσελίδα


Objective Action

Η εξοικείωση των μαθητών της Α Γυμνασίου με το νέο τους μαθησιακό περιβάλλον - Στόχος 3 Α.Α. > Καλή υγεία και Ευημερία

Initiative time

16/10/2019

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation