Μαθητικές δημιουργίες

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
SUBMITTED FROM:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ


School Principal

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Contact with School


Description

Οι ιστορίες της Μαλάλα και του Μπαντού μας προβλημάτισαν και μας έκαναν να σκεφτούμε πως το αγαθό της εκπαίδευσης δεν είναι αυτονόητο. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να παλέψουν για κάτι που για εμάς θεωρείται δεδομένο. Ένα σχολείο για όλους , όνειρο που ενέπνευσε τους 3 ιεράρχες από τότε , ακόμα και σήμερα φαντάζει για κάποιους ουτοπία . Φτιάξαμε λοιπόν στην αφίσα μας ένα σχολείο ανοιχτό σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτου χρώματος , φυλής, θρησκείας και ζωγραφίσαμε βιβλία που θα μας βοηθήσουν να ''πετάξουμε'' ψηλά ατενίζοντας νέους ορίζοντες!!


Objective Action

Σκοπός της δράσης μας ήταν τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν όσον αφορά στη διαφορετικότητα και να πιστέψουν ότι το αγαθό της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι σε όλους προσιτό ανεξαρτήτου φυλής, εθνικότητας ή οικονομικής ευχέρειας. !!

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation