Μαθητικές δημιουργίες

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Ποιοτική εκπαίδευση

Ποιοτική εκπαίδευση
SUBMITTED FROM:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ


School Principal

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΨΥΡΗΣ

Contact with School


Description

Οι μαθητές του τμήματος Α1 Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, Μισθός Αντώνης, Ντάτης Βασίλης, Πενλίδης Παύλος και Στασινόπουλος Γιώργος, σχεδίασαν ένα δικό τους Blog για την ποιοτική εκπαίδευση. Σ΄αυτό συμπεριέλαβαν ένα άρθρο, δύο παρουσιάσεις και μια ζωγραφιά για την ποιοτική εκπαίδευση. Επίσης, σχεδίασαν και προγραμμάτισαν ένα ψηφιακό παιχνίδι ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (στην ψηφιακή πλατφόρμα scratch) με θέμα τις ανισσότητες στην εκπαίδευση. Η ηλεκτρονική σελίδα του Blog των μαθητών είναι 

 
Οι μαθητές παρουσίασαν το υλικό του Blog στους συμμαθητές τους στην Α΄ Γυμνασίου διαδικτυακά, λόγω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ακολούθησε προβληματισμός και συζήτηση για τις ανισότητες στην εκπαίδευση και τέλος έπαιξαν το ψηφιακό παιχνίδι. 

Objective Action

Οι μαθητές έχουν ως στόχο να προβάλλουν τις προϋποθέσεις της ποιοτικής εκπαίδευσης αλλά και να προβληματίσουν τους νέους για τις ανισότητες και τα προβλήματα στην εκπαίδευση των υποανάπτυκτων αλλά και αναπτυσσόμενων χωρών

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation