Μαθητικές δημιουργίες

8o Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Πορεία με στόχο: Βιώσιμες πόλεις

Πορεία με στόχο: Βιώσιμες πόλεις
SUBMITTED FROM:

8o Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού

Δημοτικό Σχολείο Γενικής Αγωγής


School Principal

Χατζηκαστένογλου Ιωάννα

Contact with School


Description

Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 η Δ'1 τάξη συμμετείχε στη Μαθητική Εβδομάδα Δράσης με θέμα την παρουσίαση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε στις 8-12 Απριλίου. Αφού ενημερωθήκαμε για όλους τους στόχους και εργαστήκαμε πάνω σε αυτούς, στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στον Στόχο 11: Βιώσιμες πόλεις και Βιώσιμες Κοινότητες. Διανύσαμε μια πορεία 11 βημάτων προς αυτόν τον στόχο και με υλικά μας τα πιο στέρεα, αυτά των ονείρων, οικοδομήσαμε τη Γη της Βιωσιμότητας, Τελικό μας βήμα στην πορεία αυτή αποτέλεσε το Δημαρχείο της πόλης μας, όπου εκεί κοινοποιήσαμε το σχέδιό μας στον Δήμαρχό μας.

https://issuu.com/angela692/docs/___17__________________________

 


Objective Action

Οικοδομώντας τη γη της βιωσιμότητας

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation