Μαθητικές δημιουργίες

8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Πόσο αγαπάς το περιβάλλον σου ;

Πόσο αγαπάς το περιβάλλον σου ;
SUBMITTED FROM:

8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς

8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς


School Principal

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ

Contact with School


Description

Η φωτογραφία  δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της Ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολείου με θέμα: «Κλικ! Προστατεύω το Κλίμα δημιουργώντας ψηφιακά».


Objective Action


PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation