Σχέδια μαθήματος

Εκπαιδευτηρια Καίσαρη, Γυμνάσιο


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Το ποταμάκι με τους γυρίνους – Από την προκατάληψη στον κοινωνικό ρατσισμό

Το ποταμάκι με τους γυρίνους – Από την προκατάληψη στον κοινωνικό ρατσισμό
SUBMITTED FROM:

Εκπαιδευτηρια Καίσαρη, Γυμνάσιο

Το σχολείο μας αξιοποιεί τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση ως μέσα πρακτικής γραμματισμού και σε πολύ πιο καινοτόμες κατευθύνσεις, σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης και τον εποικοδομισμό. Ταυτόχρονα αναπτύσσει ποικίλες εθελοντικές δράσεις κοινωνι


School Principal

Κρέτση Γεωργία

Contact with School


Description

Αναλυτική διδασκαλία της ενότητας  2 του βιβλίου Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής  της Γ΄ Γυμνασίου.  Προβολή παρουσίασης για το ρατσισμό και συζήτηση στην τάξη.Επέκταση - Διευκρίνιση των εννοιών: προσωπική – κοινωνική ταυτότητα του ατόμου, στάσεις, προκαταλήψεις, διακρίσεις, ρατσισμός. Ανάθεση 2 εργασιών δημιουργικής γραφής και μιας εργασίας δημιουργίας πολυτροπικού κειμένου σε μορφή ppt. Εργασία ατομική, σε εταιρικές  ή άλλες ομάδες, κατ’ επιλογήν από τους ίδιους τους μαθητές.

10 διδακτικές ώρες

 


Results / Reactions

Οι περισσοτεροι μαθητές εργάστηκαν ατομικά επιλέγοντας ένα από τα δύο θέματα δημιουργικής γραφής, με πολύ καλά αποτελέσματα. Κάποιοι εργάστηκαν ατομική ή ομαδικά και έφτιαξαν ενδιαφέροντα πολυτροπικά κείμεναObjective Action


SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation