Μαθητικές δημιουργίες

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Πράσινες Εμπνεύσεις και Σκέψεις

Πράσινες Εμπνεύσεις και Σκέψεις
SUBMITTED FROM:

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ.


School Principal

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ

Contact with School


Description

Δημιουργία ποιημάτων από τους μαθητές,  με θέματα που αφορούν το περιβάλλον  και μελοποίηση ορισμένων τραγουδιών που έχουν συνθέσει. Επίσης, θα γίνει δραματοποίηση περιβαλλοντικών ζητημάτων μέσα από μικρά σκερτσάκια, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της οικολογικής συνείδησης και της υπευθυνότητας.


Objective Action

Μέσα από την ενασχόληση με τις δημιουργικές δραστηριότητες του διαγωνισμού, στόχος είναι να προαχθεί το αίσθημα υπευθυνότητας των μαθητών για ζητήματα που άπτονται του περιβάλλοντος, διαθεματική ανάπτυξη περιβαλλοντικών προβλημάτων και έμπρακτη ενασχόληση με αυτά.

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation