Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Στερνών


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΠΡΟΛΗΨΗ

ΠΡΟΛΗΨΗ
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Στερνών

Δημοτικό Σχολείο Στερνών


School Principal

Καραγιαννάκη Λευκή

Contact with School


Description

Κάλλιο προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν


Objective Action

Η πρόληψη

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation