Μαθητικές δημιουργίες

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Προσέχω τον εαυτό μου - Η περιπέτεια του Βίκτωρα

Προσέχω τον εαυτό μου - Η περιπέτεια του Βίκτωρα
SUBMITTED FROM:

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου βρίσκεται το αστικό ιστό της πόλης. Σε αυτό φοιτούν 340 μαθητές. Το Σχολείο μας επιδιώκει τη συνεργασία με τη τοπική κοινότητα, ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις εθελοντισμού, αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς, υποστηρίζει τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εφαρμόζει καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ενεργούς πολιτειότητας.


School Principal

ΑΡΓΥΡΗ ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ

Contact with School


Description

Με αφορμή την υλοποίηση του προγράμματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης "Προσέχω τον εαυτό μου- Η περιπέτεια του Βίκτωρα", παράχθηκε από τους μαθητές της Α2 τάξης κουκλοθέατρο με κείμενα τα οποία δημιούργησαν οι ίδιοι. Κατασκεύασαν επίσης πάνινες κούκλες από απλά υλικά. Έπειτα το κουκλοθέατρο βιντεοσκοπήθηκε προκειμένου να αναρτηθεί στον ιστότοπο youtube. Στη συνέχεια ακολούθησε διαδικτυακή παρουσίαση στις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου. Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης οι μαθητές δέχθηκαν ερωτήσεις που αφορούσαν τη δημιουργία του κουκλοθέατρου αλλά και τον "Κανόνα των εσωρούχων". Οι δραστηριότητες και το κουκλοθέατρο έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. 


Objective Action

Στόχος είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των μαθητών αλλά κυρίως η αντιμετώπιση μίας ανάρμοστης συμπεριφοράς.

PHOTOS 2


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation