Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Πλάτων


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Προσπαθούμε για την κλιματική αλλαγή!

Προσπαθούμε για την κλιματική αλλαγή!
SUBMITTED FROM:

Εκπαιδευτήρια Πλάτων

Στα Εκπαιδευτήρια Πλάτων (Κατερίνη) λειτουργεί βρεφονηπιακός, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων με γνώση και ανθρωπιστική παιδεία. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται συνεχώς προσπάθεια, ώστε οι μαθητές να ενημερώνονται, να ενεργοποιούνται και πολύ συχνά να συμμετέχουν σε δράσεις που προάγουν τη δυνατότητα προς την ολοκληρωμένη προσωπικότητα.


School Principal

Ευάγγελος Καπέτης

Contact with School


Description

Οι μαθητές της Γ' Γυμνασίου χωρίστηκαν αρχικά σε ομάδες με βάση τα ενδιαφέροντα τους και τον τρόπο με τον οποίο ήθελαν να αποτυπώσουν και να εκφράσουν τις σκέψεις τους και τα συναισθήματα τους για το σημαντικό θέμα της κλιματικής αλλαγής. Αφού ενημερώθηκαν αρκετά γι αυτό μία ομάδα έγραψε ένα ποίημα, μία άλλη εργάστηκε και δημιούργησε βίντεο-ντοκιμαντέρ, ενώ μία τρίτη ομάδα σχεδίασε μία αφίσα.


Objective Action

Δράση για το κλίμα

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 2


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation