Μαθητικές δημιουργίες

Π.Γ.ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΗ!

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΗ!
SUBMITTED FROM:

Π.Γ.ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ


School Principal

ΡΟΥΜΠΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Contact with School


Description

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Γεωγραφίας της  Α΄Γυμνασίου,κάποιοι μαθητές επέλεξαν μέσα από θέματα "ομπρέλα" να ασχοληθούν με τη θαλάσσια ζωή. Στην αφίσα και στο βίντεο, σας παρουσιάζουμε την ευαισθησία των παιδιών για  τη θαλάσσια ζωή και τη  διατήρηση της ποιότητας ζωής των θαλάσσιων ζώων μέσα σε αυτή. Οι μαθητές  θέλουν να μας ευαισθητοποιήσουν σε θέματα προστασίας της θαλάσσιας ζωής και των απειλούμενων ειδών προς εξαφάνιση. Τα έργα τους το αποδεικνύουν.

Είναι τυχαίο ότι στην περίοδο του εγκλεισμού τα ζώα κατάφεραν: να  αυξήσουν το ρυθμό αναπαρωγής τους,να αυξήσουν τον πληθυσμό τους τα απειλούμενα είδη προς εξαφάνιση, να επικοινωνήσουν καλύτερα μεταξύ τους, να απολαύσουν την ησυχία και ηρεμία της φύσης; 


Objective Action

14

PHOTOS 1


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation