Μαθητικές δημιουργίες

Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου Ζακύνθου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Προστατεύω το κλίμα

Προστατεύω το κλίμα
SUBMITTED FROM:

Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου Ζακύνθου


School Principal

Λιβιτσάνη Γεωργία

Contact with School


Description

Τη σχολική χρονιά 2018-2019 στο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου υλοποιήθηκε πρόγραμμα για την Κλιματική Αλλαγή. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις αιτίες που προκαλούν το μέγιστο αυτό πρόβλημα, να μάθουν τις συνέπειες του φαινομένου και να προτείνουν λύσεις. Έμαθαν ότι για έναν καλύτερο κόσμο αρμόζει να αλλάξουμε στάση ζωής. Με μέσα μεταφοράς φιλικά στο περιβάλλον, με σωστή χρήση του νερού,με τις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με το να αγαπάμε και να φροντίζουμε το πράσινο, με το να κάνουμε την Ανακύκλωση σκοπό της ζωής μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε όλους τους τομείς του Αναλυτικού Προγράμματος σπουδών του Νηπιαγωγείου. Σαν τελικό προϊόν δημιουργήθηκε μια αφίσα ζωγραφισμένη από τα νήπια με μαρκαδόρους και νερομπογιές η οποία θα παρουσιαστεί σε έκθεση την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος-5 Ιουνίου. Την έκθεση διοργανώνει το Γραφείο Σχολικών δραστηριοτήτων του νησιού μας.

 


Objective Action

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω στους 17 παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και ειδικότερα πάνω στο στόχο 13-Δράση για το κλίμα.Επιπλέον η ενημέρωση και η απόκτηση γνώσεων για το μείζον πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη.Η ανάπτυξη ικανοτήτων για τον προσδιορισμό και την επίλυση του προβλήματος, η διαμόρφωση θετικών στάσεων απέναντι στο περιβάλλον και η εκδήλωση ανάλογης συμπεριφοράς.

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation