Καλές πρακτικές

Σύγχρονη Παιδεία Μυκόνου


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Ψηφιακή Τάξη

Ψηφιακή Τάξη
SUBMITTED FROM:

Σύγχρονη Παιδεία Μυκόνου

Ιδιωτικό Σχολείο


School Principal

Ιωάννα Πελέκη

Contact with School


Description

Χρήση tablet & διαδικτύου για εύρεση και αξιοποίηση πληροφοριών στα μαθήματα (έκθεση, γλώσσα, ιστορία, φυσική, γεωγραφία). Παιχνίδι ερωτήσεων για την εξέταση των μαθημάτων (Kahoot). Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους.


Results / Reactions

Αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τα μαθήματα.COOPERATING ACADEMICS

Φέγγας Αντώνης

SPREAD THE WORD METHODS

Facebook


Objective Action

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών διαδραστική μάθηση

Target Audience

Μαθητές (22)

Initiative time

25 διδακτικές ώρες

Initiative Location

Σχολείο & Σπίτι

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation