Μαθητικές δημιουργίες

Ελληνογερμανικός Εκπαιδευτικός Σύλλογος


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

"Μια θάλασσα πλατιά...''

"Μια θάλασσα πλατιά...
SUBMITTED FROM:

Ελληνογερμανικός Εκπαιδευτικός Σύλλογος


School Principal

Ιωαννίδου Ευδοξία

Contact with School


Description

Η Β' τάξη του Eλληνογερμανικού Εκπαιδευτικού Συλλόγου (Athener Schule), με αφόρμηση το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας, ασχολήθηκε με τον στόχο 14 από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους και μελέτησε τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη ρύπανση των υδάτων και των ακτών, καθώς και τα απειλούμενα είδη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, η τάξη μας συνεργάστηκε με τη Μ.Κ.Ο ''Aegean Rebreath'' και ενημερώθηκε αναλυτικά για τα παραπάνω θέματα. Τα παιδιά δημιούργησαν ζωγραφιές, αφίσες, κατασκευές, κείμενα, ποιήματα, συνθήματα, αρχεία ήχων και βίντεο για να περάσουν το δικό τους μήνυμα για τη θαλάσσια ρύπανση και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε η ακόλουθη ιστοσελίδα, στην οποία είναι συγκεντρωμένα όλα τα έργα των παιδιών.

https://athenerb.wixsite.com/website

Τέλος, σε συνεργασία με την ''Aegean Rebreath'', είχε προγραμματιστεί η δράση καθαρισμού μίας παραλίας, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω κορονοϊού.


Objective Action

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα που αφορούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη ρύπανση υδάτων και ακτών.

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation