Σχέδια μαθήματος

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου-Γεώργιος Σεφέρης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

"Θαλάσσια ρεύματα"-Παιδική HELMEPA

"Θαλάσσια ρεύματα"-Παιδική HELMEPA
SUBMITTED FROM:

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου-Γεώργιος Σεφέρης

Το σχολείο μας εκπονεί κάθε χρόνο καινοτόμα προγράμματα περιβαλλοντικά,πολιτιστικά ή αγωγής υγείας καθώς και προγράμματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα όπως E-Twinning.


School Principal

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

Contact with School


Description

Το 3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου συμμετέχει στο Πρόγραμμα της «Παιδικής HELMEPA» με τίτλο «Η φίλη μας η θάλασσα» για το σχολικό έτος 2020-2021. Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τη γνώση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τους ωκεανούς και την αλληλεπίδραση ανθρώπου και θάλασσας.Επιμέρους στόχος αυτής της δραστηριότητας ήταν να κατανοήσουν τα παιδιά πώς δημιουργούνται τα θαλάσσια ρεύματα.

Αρχικά ασχοληθήκαμε με την θεωρητική προσέγγιση του θέματος στην οποία συνέβαλε το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει στην ιστοσελίδα της HELMEPA JUNIOR.Τα παιδιά κατανόησαν ότι οι ωκεανοί μας προσφέρουν οξυγόνο και νερό
και ρυθμίζουν το κλίμα μέσω των θαλάσσιων ρευμάτων .Έμαθαν ότι τα πιο γνωστά θαλάσσια ρεύματα είναι το ρεύμα του Κόλπου του Μεξικού και το ρεύμα Κουροσίβο. 

Οι μαθητές μας μελέτησαν το θέμα αυτό μέσω αναζήτησης σχετικών πληροφοριών στα παρακάτω προτεινόμενα χρήσιµα links :

https://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-greek.html
» https://water.usgs.gov/edu/watercyclegreek.html
» https://oceanexplorer.noaa.gov/facts/climate.html
» https://www.worldatlas.com/articles/how-do-ocean-currents-affect-climate.html
» https://www.nationalgeographic.org/activity/save-the-plankton-breathe-freely/ 

Και στην συνέχεια, αφού παρακολούθησαν σχετικό βίντεο-πείραμα που αφορά τα θαλάσσια ρεύματα https://www.youtube.com/watch?v=3g3lvMNAov8, πραγματοποιήσαμε το ίδιο πείραμα στο χώρο της τάξης μας.

Αρχικά τα παιδιά έκαναν υποθέσεις για το πρόκειται να συμβεί. Διατύπωσαν επίσης την άποψη τους για το αν το πείραμα θα εξελιχθεί όπως στο βίντεο που παρακολούθησαν. 


Results / Reactions

Ήταν μία  πολύ ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική δραστηριότητα τόσο στο θεωρητικό της μέρος όσο και στο πρακτικό.Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν στο πεδίο της έρευνας για το τι συμβαίνει με τους ωκεανούς και πώς δημιουργούνται τα θαλάσσια ρεύματα, αλλά και πώς επηρεάζουν και τελικά ρυθμίζουν το κλίμα. 

Παρόλο που είδαν στο βίντεο το πείραμα ωστόσο όταν το πραγματώσαμε στη τάξη τους έκανε εντύπωση πώς τα ζεστά ρεύματα (δηλαδή το ζεστό νερό) ανεβαίνουν στην επιφάνεια ενώ τα ψυχρά ρεύματα(δηλαδή το κρύο νερό)κατευθύνονται στο βάθος της θάλασσας(δηλαδή της λεκάνης που κάναμε το πείραμα).

 Co-operations

  • Παιδική HELMEPA

COOPERATING ACADEMICS

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Objective Action

• Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές το σπουδαίο ρόλο των ωκεανών στη ζωή μας. • Να γνωρίσουν με ποιον τρόπο λειτουργούν τα θαλάσσια ρεύματα και πώς ρυθμίζουν το παγκόσμιο κλίμα. • Να κατανοήσουν τον υδρολογικό κύκλο. • Να εκφραστούν καλλιτεχνικά

Initiative time

Για την πραγματοποίηση αυτής της δράσης χρειάστηκαν δύο διδακτικές ώρες.

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation