Μαθητικές δημιουργίες

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

"Βάλε τα γυαλιά σου!"

"Βάλε τα γυαλιά σου!"
SUBMITTED FROM:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ 110 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ 20 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΗΜΝΟ


School Principal

ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Contact with School


Description

Η βασική ιδέα του έργου στηρίζεται στην ανάγκη των μαθητών να παράσχουν βοήθεια σε άτομα με προβλήματα όρασης (Τυφλούς) . Έτσι, δημιούργησαν έξυπνα γυαλιά τα οποία με κατάλληλο αισθητήρα (HC-SR04) αντιλαμβάνονται εμπόδια στο ύψος του κεφαλιού ( σε προκαθορισμένη απόσταση) και ειδοποιούν τον χρήστη με κατάλληλο ήχο, ο οποίος αλλάζει όταν η απόσταση μειώνεται. Τα βασικά υλικά που χρησιμοποίησαν στην κατασκευή είναι: Κατάλληλα εργατικά γυαλιά, αισθητήρα HC-SR04 , πλακέτα arduino, buzzer ενώ ο προγραμματισμός έγινε σε minibloq.


Objective Action

Να εργαστούν τα παιδιά πάνω σε ένα πρότζεκτ για την διευκόλυνση ατόμων με αναπηρία χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες

PHOTOS 2


Videos 2

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation