Καλές πρακτικές

18ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

"My International Garden - the travelling seed"

"My International Garden - the travelling seed"
SUBMITTED FROM:

18ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς

Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Λιόλιος Γεώργιος

Contact with School


Description

Η βιωματική εκπαιδευτική δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο διαθεματικής διδασκαλίας των μαθημάτων Τεχνολογίας Πληροφορίας Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και Ευέλικτης Ζώνης την σχολική χρονιά 2017-18. Ο τρόπος σχεδιασμού και υλοποίησης της δράσης συνοψίζεται στους παρακάτω άξονες:
Α. Εκμάθηση των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα e-twinning και των φυτών που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του σχολική κήπου, με τη βοήθεια ειδικά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής με το ρομπότ δαπέδου BeeBot, κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Τ.Π.Ε.
Β. Βιωματική ενασχόληση για τη δημιουργία κήπου στο μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης, όπου οι μαθητές χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που έμαθαν με τις δραστηριότητες της εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Η δημιουργία κήπου περιλαμβάνει 5 στάδια:
i. Φύτεμα των σπόρων (από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο αντίστοιχο πρόγραμμα).
ii. Δημιουργία φυτωρίου της τάξης με τα αντίστοιχα φυτά.
iii. Διαμόρφωση του τμήματος της αυλής για να χρησιμοποιηθεί ως σχολικός κήπος.
iv. Φύτεμα και φροντίδα των φυτών από τους μαθητές στον χώρο του σχολικού κήπου.
v. Ξενάγηση των υπόλοιπων μελών της σχολικής μας κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί).


Results / Reactions

1. Βιωματική και εποικοδομητική συμμετοχή των παιδιών σε όλη τη διαδικασία
2. Χτίσιμο περιβαλλοντικής συνείδησης
3. Πράσινος βιώσιμος σχολικός χώρος (κήπος) μέσα σε αστικό περιβάλλον, που αναδεικνύει βασικά φυτά χωρών της Ευρώπης
4. Συμμετοχή των παιδιών από την αρχή (σπορείο - φύτεμα - δημιουργία - φροντίδα σχολικού κήπου). Ενσυναίσθηση της σημασίας δημιουργίας κήπου μέσα σε σστικό περιβάλλον.
5. Αναβάθμιση της υποδομής του σχολικού αύλειου χώρου προς όφελος της σχολικής κοινότητας
6. Συνεργασία μαθητών μεταξύ τους και μεταξύ των εκπαιδευτικών στα πλαίσια ανάπτυξης του εθελοντισμού, της κοινωνικής δράσης και της προστασίας του περιβάλλοντοςCo-operations

Συνεργασία με την Μ.Κ.Ο. "Το Πελίτι" για σπόρους ελληνικών φυτών και οδηγίες δημιουργίας κήπου.


COOPERATING ACADEMICS

Θεοδωρίδου Σοφία εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86, Βούρα Βασιλική Δασκάλα ΠΕ70

SPREAD THE WORD METHODS

1. Σχολική ιστοσελίδα
2. Ξενάγηση των υπόλοιπων μαθητών - εκπαιδευτικών του σχολείου στον χώρο δημιουργίας του κήπου.


Objective Action

Η ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης των μαθητών/τριών στο ζήτημα της περιβαλλοντικής συνείδησης και της βιωματικής ενασχόλησης τους με τη δημιουργία σχολικού κήπου στο πλαίσιο της βιώσιμης περιβαλλοντικής σχολικής κοινότητας.

Target Audience

- Σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) - 22 μαθητές/τριες και 2 εκπαιδευτικοί

Initiative time

Η δράση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018 και συνεχίζεται.

Initiative Location

Η δράση υλοποιήθηκε μέσα στο εργαστήριο Πληροφορικής, στη σχολική τάξη και την αυλή του Σχολείου.

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation