Μαθητικές δημιουργίες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

"Νίτσα η σταγονίτσα"

"Νίτσα η σταγονίτσα"
SUBMITTED FROM:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ


School Principal

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΡΕΠΑΝΗΣ

Contact with School


Description

Κάθε χρόνο εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν από ασθένειες ανεπαρκούς ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής. Σκοπός ως το 2030 να μειώσει τη μόλυνση, με την εξάλειψη ρίψης αποβλήτων και απελευθέρωσης επικίνδυνων χημικών αερίων και υλικών. Αποβλέπει στη μείωση κατά το ήμισυ των λυμάτων που δεν υφίστανται επεξεργασία και την επαναχρησιμοποίηση του νερού σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης στόχος να προστατεύσει τα οικοσυστήματα νερού, όπως οι Υδροβιότοποι, τα ποτάμια, οι λίμνες και ο υδροφόρος ορίζοντας. Στόχος η διαχείριση λυμάτων και η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του νερού.

Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε με τα παιδιά της τάξης μου να ασχοληθούμε με έναν στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και συγκεκριμένα τον 6ο στόχο. Η χρονική του διάρκεια ήταν περίπου δυόμιση μήνες και τα παιδιά έγραψαν και εικονογράφησαν μια ιστορία σχετική με αυτόν τον στόχο. Επίσης τα παιδιά την εικονογραφημένη ιστορία την ανέπτυξαν και δημιούργησαν ένα e-book με τη συγκεκριμένη ιστορία.

https://read.bookcreator.com/97osTvYBEYTh8rYeh2E4zDI9DI63/GmxHehE-Qje-bA1myL_1mg

 


Objective Action

6ος στόχος καθαρό νερό και αποχέτευση

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 7Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation