Μαθητικές δημιουργίες

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

"Όταν φύγει ο Κορωνοϊός..."

"Όταν φύγει ο Κορωνοϊός..."
SUBMITTED FROM:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


School Principal

ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΟΛΙΑΤΗ

Contact with School


Description

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου Κληματιάς, στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση δημιουργούν ταινία με την υποστήριξη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, εκφράζοντας σκέψεις και συναισθήματα για το πώς αναμένουν το μέλλον!


Objective Action

3

PHOTOS 1


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation