Μαθητικές δημιουργίες

8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Το "Πράσινο" επιτραπέζιο

Το "Πράσινο" επιτραπέζιο
SUBMITTED FROM:

8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας

Το σχολείο μας είναι 12θέσιο, ανήκει στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Α΄Αθήνας και βρίσκεται στο κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας. Αριθμεί 245 μαθητές και 25 εκπαιδευτικούς.


School Principal

Ιωάννης Μακρής

Contact with School


Description

Ένα ηλεκτρονικό επιτραπέζιο παιχνίδι από μαθητές του Ε1 του 8ου Δημοτικού σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας σχετικά με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και τα μέτρα προσαρμογής σε αυτή.

Το "Πράσινο" επιτραπέζιο παιχνίδι δημιουργήθηκε στη web εφαρμογή Flippity.net μέσω των google spreadsheets από μία ομάδα μαθητών της Ε' τάξης, πρεσβευτών των Παγκόσμιων Στόχων εδώ και 2 χρόνια, με την υποστήριξη και την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Πληροφορικής, μέσω διαδικτυακών μαθημάτων.

Οι πληροφορίες των καρτών και των τετραγώνων αντλήθηκαν από έγκυρες ιστοσελίδες, όπως inactiveforabetterworld, Adaptive Greece, Ιστοσελίδα νέων Ευρωπαϊκής Ένωσης, National Geographic κ.α., ενώ οι εικόνες και τα video είναι δωρεάν χρήσης.

Το εγχειρίδιο χρήσης του παιχνιδιού βρίσκεται επάνω στο ηλεκτρονικό ταμπλό, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο (i).

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να φτάσει κάποιος από τους παίκτες πρώτος στο τετράγωνο 45, ξεκινώντας από το τετράγωνο 1. Το παιχνίδι παίζεται από 2 – 4 παίκτες (ηλικίας 11+) και ο κάθε ένας διαλέγει από ένα πιόνι διαφορετικού χρώματος. Κατά την διαδρομή ο κάθε παίκτης συναντά εμπόδια ή βοήθειες: Θετικές, υπέρ της κλιματικής αλλαγής, ενέργειες τον βοηθούν να προχωρήσει μπροστά ενώ σε αντίθετη περίπτωση επιστρέφει σε προηγούμενα τετράγωνα. Ανάλογα, επίσης, με την απάντηση στην ερώτηση της κάρτας που θα δοθεί, ο παίκτης προχωρά μπροστά ή πίσω. Αν ένας παίκτης τραβήξει μία κάρτα που έχει ήδη απαντηθεί από άλλον παίκτη, τότε πρέπει να τραβήξει την επόμενη. Οι ερωτήσεις των καρτών βασίζονται σε video, ιστοσελίδες και αφίσες σχετικές με τις συνέπειες και τις ενέργειες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Νικητής είναι ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στο τετράγωνο 45.
 
 

 

 


Objective Action

Μέσω της παιχνιδοκεντρικής μάθησης, οι παίκτες-χρήστες θα αποκομίσουν σημαντικές και μεταφέρσιμες γνώσεις και δεξιότητες με έναν ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. Θα ευαισθητοποιηθούν στην Κλιματική αλλαγή και κυρίως στις συνέπειές της και στους τρόπους προσαρμογής μας σε αυτή. Θα μελετήσουν και θα εμβαθύνουν σε έννοιες όπως υπερθέρμανση, φαινόμενο του θερμοκηπίου, μετριασμός, προσαρμογή και θα ενημερωθούν για τον Παγκόσμιο Στόχο 13 και πως μπορεί να επιτευχθεί.

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 2


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation