Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

"Στηρίζουμε την καλή Υγεία και Ευημερία"

"Στηρίζουμε την καλή Υγεία και Ευημερία"
SUBMITTED FROM:

Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου


School Principal

Ι. Κουρμπής

Contact with School


Description

Βίντεο της μαθήτριας: Φωτεινή Κουτσοπούλου


Objective Action

3

PHOTOS 1


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation