Καλές πρακτικές

10ο Γυμνάσιο Λάρισας


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

"...στο καπάκι!" - Δράση Αλληλεγγύης

"...στο καπάκι!" - Δράση Αλληλεγγύης
SUBMITTED FROM:

10ο Γυμνάσιο Λάρισας


School Principal

Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου

Contact with School


Description

Πριν από οκτώ χρόνια, με αφορμή τη δημιουργία καλλιτεχνικών έργων από ανακυκλώσιμα υλικά στο μάθημα των Εικαστικών, οι μαθητές συνέλεξαν ένα μεγάλο αριθμό από πλαστικά καπάκια. Η εργασία αυτή έδωσε την ιδέα να ξεκινήσει μία προσπάθεια συλλογής καπακιών με σκοπό την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων για συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη.

Με την πολύτιμη συμβολή της καθηγήτριας κας Έλλης Κυριαζή, η δράση αυτή διαδόθηκε γρήγορα και κέρδισε τη στήριξη εθελοντών γονέων και συμπολιτών της γειτονιάς, μαθητών και εκπαιδευτικών του 27ουΔημοτικού σχολείου και του 10ουΓενικού Λυκείου Λάρισας. Πολύ σύντομα δημιουργήθηκε ένας διευρυμένος πυρήνας συμμετοχής που περιλαμβάνει σχολεία της Χάλκης, της Τερψιθέας, τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, τα «Ενωμένα Φροντιστήρια Λάρισας», το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Θεσσαλίας, με αποτέλεσμα σήμερα το σχολείο μας να έχει γίνει κέντρο συλλογής.

Στην αρχή κάθε σχολικού έτους οι μαθητές συλλέγουν τα καπάκια, τα τακτοποιούν σε ειδικούς σάκους, τους οποίους καταμετρούν και αποθηκεύουν στο υπόγειο του Γυμναστηρίου.

Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, μια "γιορτή προσφοράς" προς το συνάνθρωπο διοργανώνεται από όλους τους μαθητές και καθηγητές του σχολείου, όπου οι μαθητές σχηματίζοντας μία αλυσίδα μεταφέρουν τους σάκους σε φορτηγό εθελοντή γονέα, για να αποσταλλούν στο Σύλλογο Κινητικά Αναπήρων Βόλου "ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ". 

 


Results / Reactions

Κινητοποιήθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν σχολεία, φορείς και απλοί πολίτες της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής και κατέστησαν το 10ο Γυμνάσιο Λάρισας κέντρο συλλογής πλαστικών καπακιών. 

Η συνεργασία μας με το ΕΕΕΚ Βόλου καρποφόρησε θετικά και αγοράστηκαν δύο αμαξίδια ειδικού τύπου.

Η συνεργασία μας με το Σύλλογο Κινητικά Αναπήρων Βόλου "ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ" συνεχίζεται μέχρι σήμερα, έχοντας αποστείλει έως τώρα περίπου 2 τόνους πλαστικά καπάκια.Co-operations

ΣΧΟΛΕΙΑ: 27ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 10ο Γενικό Λύκειο Λάρισας, Δημοτικό Σχολείο Χάλκης Λάρισας, Δημοτικό Σχολείο Τερψιθέας Λάρισας,

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας,

Ενωμένα Φροντιστήρια Λάρισας,

ΔΕΥΑ Λάρισας,

ΟΑΕΔ Λάρισας,

Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Θεσσαλίας,

Σωματείο Κινητικά Αναπήρων Βόλου "ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ",

ΕΕΕΚ Βόλου


COOPERATING ACADEMICS

Κυριαζή Έλλη-Υπεύθυνη της Δράσης, Σιάρακας Ζήσης

SPREAD THE WORD METHODS

Οι μαθητές μετέφεραν στις οικογένειές τους και σε φίλους τους το σκοπό της δράσης μας, ευαισθητοποιήθηκαν όλοι και η προσπάθεια αυτή διαδόθηκε στη γειτονιά και γρήγορα εξαπλώθηκε στην ευρύτερη κοινωνία της Λάρισας. 

Σήμερα δεχόμαστε με πολλή χαρά τηλεφωνήματα από διάφορους φορείς της πόλης για να παραλάβουμε τα καπάκια που έχουν συλλέξει.


Objective Action

Η αγορά αναπηρικών αμαξιδίων σε άπορα παιδιά με κινητικά προβλήματα.

Target Audience

μαθητές, καθηγητές, γονείς, κάτοικοι της γειτονιάς, πολίτες του Δήμου Λαρισαίων

Initiative time

Καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους εδώ και οκτώ χρόνια.

Initiative Location

10ο Γυμνάσιο Λάρισας

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation